Misi

  • Memimpin, mengurus dan mentadbir sekolah dengan cekap dan berkesan.
  • Menghasilkan pelajar yang cemerlang dalam kurikulum.
  • Melahirkan pelajar yang hebat dalam ko-kurikulum.
  • Melahirkan pelajar yang mempunyai sikap mulia
  • Mewujudkan prasarana yang selamat, kondusif dan ceria.
  • Melahirkan pelajar yang mahir dalam penguasaan Bahasa Inggeris.
  • Menggunakan teknologi ICT secara optima.
  • Menjalin hubungan baik dengan ibu bapa dan komuniti.

slide0008_image0053

Advertisements

%d bloggers like this: